Tanker om Hollywood-stjerners og utlendingers syn på Norge – myter og virkelighet….

Når Hollywood-stjerner ankommer Norge, kan man alltid forvente at en intervjuer på sidelinjen spør det samme obligatoriske spørsmålet: «What do you think about Norway?». Svaret blir det samme: at Hollywood-stjernene eller internasjonale musikk-artister mener at Norge er både vakkert og «great!». Dette spørsmålet og dette svaret bidrar til at det norske folk i TV-stuene kjenner et stikk av stolthet. For Norge er et vakkert land! Men selv om en nasjonal stolthetsfølelse er både vel og bra, så er det på sin plass å reformulere sitatet fra Hamlet: «It’s something rotten in the Kingdom of Norway».

Nuvel, en liten overdrivelse kanskje? Men for vanlige utlendinger som kommer til Norge, synes de at vi har en strålende natur – men det er mye annet som gjør at Norge ikke er et av de mest populære ferielandene i verden. Blant annet er det mange steder i Norge som ikke er godt nok tilrettelagt for turisme. Blant annet er prisene på alkohol mye dyrere enn det prisene til turistenes respektive hjemland er. Videre har riktignok flere turiststeder som Operaen blitt bygget, men samtidig rives flere turistattraksjoner ned, med kraftledningen i Hardanger som et godt eksempel. Videre er ikke Norge akkurat verdens navle heller, noe som gjør at landet ikke akkurat er en turistmagnet. Men det at Norge ikke er et turistland, sier også noe helt annet: Nemlig at Norge er et land i velstand, mens andre land som har turisme som viktigste inntektskilde ikke er fullt så velstående.

Dette er et fenomen som ofte avgjør hvorvidt et land er skreddersydd for masseturisme. Men likevel er Norges dyre priser et problem for både nordmenn og de turistene som måtte komme til Norge. De har blitt pålagt høyere avgifter – ofte som en følge av formynderske hensyn enn av økonomiske hensyn. Dermed blir det vanskelig for turister å forstå hvorfor de må betale en høy pris for drinkene i baren. Dette er verken tjenlig for det norske folk, eller for turistene.

Så hvis en Hollywood-stjerne virkelig ville gått inn for å virke troverdig når vedkommende ble spurt om Norge, kunne han eller hun svart slik:

«Det er et vakkert land, men har jæsklige høye priser! Sjarmerende, men ikke akkurat verdens navle!»