Innlegg merket med ‘Rap‘


SANG: Høyre State Of Mind

Mel: Empire State Of Mind (av Jay-Z feat. Alicia Keys)

Yeah

[Verse 1:

Vi er klar for ny dyst, med masse mot i bryst,
og vett i panne, mot rød-grønn maktlyst.
Vi heiser vårt blå banner, med Solberg og Sanner.
Vi skal bringe optimisme, fremfor rød-grønn pessimisme.
Med grenser for politikk, og bedre maktetikk,
for de som styrer, og som ikke bedyrer
at de overstyrer for folkets beste, og kuer sine neste
ved å tyne dem med rigid regelverk, støttet av et bolverk
av offentlige organer som ikke jobber men som glaner
På Paradise Hotel, og sier «klar dere selv!».
Det blir et livets valg, mot dårlige tider og konkurssalg
av norske arbeidsplasser.. og bedrifter.
Mot skatter og avgifter.
Så hør på vårt gode råd, stem og gjør en heltedåd, mot rød-grønt makt-åk, og innad regjeringbråk.
Stem på det partiet, som oppfordrer oss i si det:
Ikke kødd med våre penger, vi orker ikke lenger,
Bli fortalt hva vi kan og ikke kan, som respekterer den privat sfæren
Så alle mine venner, og de jeg kjenner, stem på den blå hæren…