Innlegg merket med ‘Olje‘


Sikring av Norges fremtid: 8 punkt

Som stolt innbygger i et av verdens rikeste land er det frustrerende å se på hvordan regelverket, praksisen og kulturen hemmer Norges utvikling og også nåværende tilstand. Som entreprenør har jeg kommet frem til 8 punkter som vil skape et bedre Norge nå og på lang sikt – lenge etter oljen har forsvunnet – og som kan sikre våre fremtidige generasjoners velstand.


Ol(j)a Borten Moe

Det har stormet rundt olje – og energiminister Ola Borten Moe (Sp) etter at han overrasket både miljøvernorganisasjoner, regjeringskolleger og egne partifeller etter sine uttalelser om at energi – og miljøverndebatten kun går på miljøvernorganisasjonenes premisser, og savnet flere stemmer i debatten. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Bellona-marskalk Frederic Hauge har æreskjelt ham på det groveste. En hardt presset kristin halvorsen brukte hersketeknikker ved å stemple ham som «fersk» og Sp i Bergen nektet han om å komme til dem i valgkampen. Tross at ordbruken har vært skarp fra Borten Moes side, så påpeker han faktiske mangler i olje-energidebatten som lenge har gjort debatten unyansert og lite løsningsorientert.


Olje eller ikke olje – er det Nord-Norges spørsmål?

En av det siste tiårets store debattemaer har vært utvinning av olje i Nord-Norge. Dette har vært et kontroversielt spørsmål som har vakt både begeistring og optimisme, men samtidig harme og pessimisme. Begeistring og optimisme hos utflyttere fra Nord-Norge, den unge befolkningen fra Nord-Norge og næringslivet. Harme og pessimisme hos miljøvernere og tradisjonsbundne nordlendinger.


Oljeeventyrets berikelse og forbannelse del 2: Bakgrunn

I forrige innlegg oppsummerte vi mye av oljeeventyrets politiske tematikk, men i dette oppfølgende innlegget går vi nærmere i sømmene på hele eventyrets historie og funksjon i et norsk perspektiv. Artikkelen er skrevet i samarbeid med gjesteforfatter Dag Fredrik Vold.


Oljeeventyrets berikelse og forbannelse

Den siste tidens store debatt rundt olje- og gassvirksomheten i Lofoten og Vesterålen har kapret mye av mediebildet, men i denne drøftelsen velger undertegnede å se på bakteppet til den store politiske saken – olje, et eventyr og en akilleshæl av en stor dimensjon!