Innlegg merket med ‘Norge‘


Sikring av Norges fremtid: 8 punkt

Som stolt innbygger i et av verdens rikeste land er det frustrerende å se på hvordan regelverket, praksisen og kulturen hemmer Norges utvikling og også nåværende tilstand. Som entreprenør har jeg kommet frem til 8 punkter som vil skape et bedre Norge nå og på lang sikt – lenge etter oljen har forsvunnet – og som kan sikre våre fremtidige generasjoners velstand.


Tanker om kleine helgeprogrammer – og feminisert TV-underholdning

NRK har «Tore på sporet». TV2 har «Hver gang vi møtes». To ulike programkonsepter, men utfallet blir det samme: Klein sosialpornografi som viser gråtende kjendiser og i NRKs tilfelle, tårepersere både foran kamera og i sofaen foran TV-en på søndag. Hva er det som gjør at slik TV-underholdning blir salgbart?


Tanker om Hollywood-stjerners og utlendingers syn på Norge – myter og virkelighet….

Når Hollywood-stjerner ankommer Norge, kan man alltid forvente at en intervjuer på sidelinjen spør det samme obligatoriske spørsmålet: «What do you think about Norway?». Svaret blir det samme: at Hollywood-stjernene eller internasjonale musikk-artister mener at Norge er både vakkert og «great!». Dette spørsmålet og dette svaret bidrar til at det norske folk i TV-stuene kjenner et stikk av stolthet. For Norge er et vakkert land! Men selv om en nasjonal stolthetsfølelse er både vel og bra, så er det på sin plass å reformulere sitatet fra Hamlet: «It’s something rotten in the Kingdom of Norway».