Innlegg merket med ‘Nobels Fredspris‘


Hvem vinner Nobels fredspris?

Foto: Wikipedia

Neste fredag kunngjøres årets vinner av Nobels fredspris. Som i alle år, er spenningen og spekulasjonene over hvem som vinner svært stor. Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland selv har uttalt at årets vinner vil bli (sic!) «svært interessant», og flere forståsegpåere har spekulert om hvem som vinner. Jeg vil gå inn på noen av årets nominerte og vurdere dem ut i fra sannsynlighet av seier, og hvilke følger det vil få for Norge (hvis man skulle være i tvil, så kan man tenke på rabalderet i fjor!)


Nobels Fredspris – Et slag i trynet på Kina?

Først vil jeg på vegne av Rostrum Norwegium gratulere Dr. Liu Xiaobo med tildeling av årets Fredspris! En modig tildeling som ikke vil gå upåvirket hen – enten er det er hos oss, i verdenssamfunnet – eller aller minst hos kineserne.