Innlegg merket med ‘nho‘


En verden i endring

Her på Rostrum Norwegium vil vi ha ulike gjestebloggere som faste innslag. Først ut:

Fredrik Punsvik21 år. Studerer Europastudier på Universitetet i Oslo, er sentralstyremedlem i Unge Høyre, fylkestingsrepresentant i Østfold, kommunestyrerepresentant i Rygge og jobber som praktikant i NHO.