Innlegg merket med ‘Mystikk‘


New Age, Mysterium og Populærkultur

Denne artikkelen er skreve på nynorsk.

Den mirakuløse krafta som kjem til å drive mennesket ut i det mystiske universet er ikkje handfast. Krafta som driv oss kjem innanfrå. Det er vår utørstelege nysgjerrigheit og appetitt på kunnskap som driv oss. Vi lever i eit tilvære kvar havet av mysterium er uendeleg. For kvart mysterium vi løyser, dukkar eit nytt opp som følgje av mysteriet vi akkurat lauste. Vi kan derfor stille oss spørsmålet om kva som eigentleg motvierar oss til å fortsetje den uendelege kampen vår for meir kunnskap? Kvifor skal ein bry seg med alle desse mysteriuma? Kvifor ikkje leve livet vårt som best vi kan, og la alle spørsmåla liggje? Heilt sidan mennesket fekk evna til å reflektere har vi undra oss over alle mysteriuma som omgir oss. Mange er av den oppfatninga at mennesket har brukt mysterium som ei forklaring på noko av det vi ikkje forstår. Eit typisk eksempel på dette er religion. Mange forskarar trur at mennesket har skapt religion i eit forsøk på å gi tilværet vårt ei meining. Vi kan med andre ord seie at religion er eit mysterium, eit mysterium som har prega menneskja sidan tidenes morgon. Vi kan trygt seie at det er vår trong til å løyse mysterium som har lagt grunnlaget for både religion, vitenskap og filosofi.


Mystikk

Denne artikkelen er skreve på nynorsk.

Mystikk har alltid hatt ein eigen plass i menneskja sine hjarter. Med mystikk tenkjer ein gjerne på noko som er hemmelegheitsfullt og ikkje fullt oppklåra. Vi kastar oss lett over det vi ikkje heilt skjønnar, og det vi forstår blir plutseleg ikkje fullt så interessant. Med så mykje uløyste fenomen ute i den vide verda, kan det verke særs fasinerande for mange at det ikkje fins ei forklaring. Folk si interesse for det uoppklåra gjer at populærkulturen bruker mystikk for alt det er verdt i finansnæringa, og gjer gode pengar på nett det. Kven er det som ikkje har sett ”Lost” eller forløparen ”X-Files”? Mystikk inneheld også mange referansar til verkelegheita, noko som har skapt stor blest opp igjennom åra.