Innlegg merket med ‘Høyresiden‘


Troll kan temmes

Siden FrP kom i regjering, har flere på sosiale medier gasset seg over mer eller mindre gjennomtenkte uttalelser fra FrPs statsråder. Norske bønder raser over Listhaugs sammenligning av norsk landbruk som kommunisme på norsk. Likestillingsministeren har blitt jevnlig minnet om hennes uttalelser om blant annet homofile. Men selv politikere fra fløypartier med mindre diplomatiske uttalelser, blir ofte høvlet ned etter å fått ansvar for ulike departementer, og vi skal ikke lengre tilbake til SVs statsråder for å innse at Shakespare hadde rett i en av hans dramatitler – at troll kan temmes.


Trettebergstuens tabuer.

I Hamar Arbeiderblad 5. november går Anette Trettebergstuen(AP) ut mot Kristin Clemets og høyresidens kritikk av landets arbeidsmoral. Hun reagerer Clemets utspill om at man må tørre å diskutere dårlig arbeidsmoral som årsak til at folk er på trygd. Trettebergstuen skriver allikavel at noen prøver å få trygd grunnet dårlig arbeidsmoral og legger til; ” Men det er irrelevant å diskutere dårlig arbeidsmoral som en driver av statistikken og det er usaklig å påstå at det gjelder folk flest.”  – dette uten å vise til noe grunnlag for utsagnet. Et av de store problemene i sånne diskusjoner er det Trettebergstuen viser seg som talskvinne for her. Nemlig at alt skal være så blodig politisk korrekt. Selvfølgelig skal man ikke slå arbeidsstokken unødig under beltestedet, men man må tørre å se på hva som kan være de reelle problemstillingene. Det virker ikke som om AP, representert ved Trettebergstuen, ønsker en stor og åpen diskusjon rundt uføretrygd og sykefravær. Det virker som om målet om å være ”snill” mot så mange som mulig står sterkere enn å gjøre forbedringer. Det gamle AP-slagordet ”By og bygd – på stønad og trygd” klinger fortsatt godt i regjeringslokalene.