Innlegg merket med ‘Høyre‘


Troll kan temmes

Siden FrP kom i regjering, har flere på sosiale medier gasset seg over mer eller mindre gjennomtenkte uttalelser fra FrPs statsråder. Norske bønder raser over Listhaugs sammenligning av norsk landbruk som kommunisme på norsk. Likestillingsministeren har blitt jevnlig minnet om hennes uttalelser om blant annet homofile. Men selv politikere fra fløypartier med mindre diplomatiske uttalelser, blir ofte høvlet ned etter å fått ansvar for ulike departementer, og vi skal ikke lengre tilbake til SVs statsråder for å innse at Shakespare hadde rett i en av hans dramatitler – at troll kan temmes.


Analog politikk i en digital tidsalder

Denne overskriften er hentet fra tidligere britisk opposisjonsleder David Cameron som adresserte denne setningen til den daværende britiske finansministeren Gordon Brown. Men ser man litt nærmere på setningen, så gir den ganske enkelt Høyre-koden som Aps kode-knekker Martin Kolberg er ute etter å avsløre.


Høyre – politikkens svar på Fugl Fønix

Tidligere Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen skrev i sin bok «Høyre om!» at Høyre var norsk politikks svar på Fugl Fønix. Dette på grunn av at Høyre i likhet med det berømte fabeldyret ble erklært død, men stod alltid opp som et nytt parti. Den siste tids meningsmålinger og valg tyder på at Torbjørn kan ha hatt rett.


SANG: Høyre State Of Mind

Mel: Empire State Of Mind (av Jay-Z feat. Alicia Keys)

Yeah

[Verse 1:

Vi er klar for ny dyst, med masse mot i bryst,
og vett i panne, mot rød-grønn maktlyst.
Vi heiser vårt blå banner, med Solberg og Sanner.
Vi skal bringe optimisme, fremfor rød-grønn pessimisme.
Med grenser for politikk, og bedre maktetikk,
for de som styrer, og som ikke bedyrer
at de overstyrer for folkets beste, og kuer sine neste
ved å tyne dem med rigid regelverk, støttet av et bolverk
av offentlige organer som ikke jobber men som glaner
På Paradise Hotel, og sier «klar dere selv!».
Det blir et livets valg, mot dårlige tider og konkurssalg
av norske arbeidsplasser.. og bedrifter.
Mot skatter og avgifter.
Så hør på vårt gode råd, stem og gjør en heltedåd, mot rød-grønt makt-åk, og innad regjeringbråk.
Stem på det partiet, som oppfordrer oss i si det:
Ikke kødd med våre penger, vi orker ikke lenger,
Bli fortalt hva vi kan og ikke kan, som respekterer den privat sfæren
Så alle mine venner, og de jeg kjenner, stem på den blå hæren…


Høyrebølge – ikke høyreboble, Arne Strand!

Høyre og FrP har sust på målingene og er per dags dato landets to største partier. Høyre er nå dessuten like store som Ap og SV til sammen. Dette synes ikke å imponere Arne Strand, sjefsredaktør og Aps propagandamaskin nevneverdig. Han sier i sin leder i Dagsavisen følgene: