Innlegg merket med ‘diskusjon‘


Retorikk – hvordan vi kommuniserer

Hva er retorikk? Hvordan påvirker det oss? Hvordan bør vi forholde oss til det?