Innlegg merket med 𔃱.mai‘


1. maifeiringen – utdatert?

”Første-e ma-i er vi så gla’i…”. Nei vent? Det var 17. mai som var den felles festdagen her til lands. Til 1. mai må vi nøye oss med å høre at de bundne treller skal opp til kamp.

I 1. mai-programmet for Hamar, min hjemby, kan vi lese denne teksten: 1. mai i Hamar er et samarbeid mellom Hamar Arbeiderparti, Hamar AUF,

Folkets Hus Hamar, LO i Hamar og omegn, Hamar SV og Hamar SU. Denne sammensetningen i arrangementskomiteen er nok noe som går igjen over det ganske land.


Min mening om 1.mai

I dag er dagen da arbeidere eller wannabe-proletarer går i tog med svære bannere der hat-slagord mot næringsliv, støtte til diktaturer og annet står i fokus. Men et spørsmål må være om denne dagen har utspilt sin rolle?