Sikring av Norges fremtid: 8 punkt

Som stolt innbygger i et av verdens rikeste land er det frustrerende å se på hvordan regelverket, praksisen og kulturen hemmer Norges utvikling og også nåværende tilstand. Som entreprenør har jeg kommet frem til 8 punkter som vil skape et bedre Norge nå og på lang sikt – lenge etter oljen har forsvunnet – og som kan sikre våre fremtidige generasjoners velstand.

 

Innovasjon Norge

 

Dynamisk skatt for små bedrifter

5, 10, 15, 20, 25, 30 %, i henhold til bedriftens inntekt, med andre ord et dynamisk skattenivå isteden for minimum 28% skatt.

 

Skap antijantelovkampanjer

I Norge går det sport i å ikke tørre å ta sjanser. Alt skal være trygt og strømlinjeformet. Ekstra spesielt blir det når vi har et ekstremt godt sikkerhetsnett som burde være oppfordring i seg selv til å ta sjansen.

Det reflekterer meget ille på nordmenn når vi også har en kultur som rakker ned på mennesker som faktisk går utenfor A4, jantelov og oppnår noe stort og viktig. Det er direkte flaut å bivåne.

Dagens vanlige jobb vil ikke finnes i morgen og oljen vil ikke finnes i morgen. Start med å oppmuntre til et skaperinitiativ i nordmenn nå med det samme før det er for sent.

 

Halver sosialstøtten og angrip NAVing aggressivt

Såkalt «NAVing» – en person som bevisst er uten jobb og/eller påstår å være ufør – og dermed får fete sjekker fra staten etter å ha vært på NAV er kanskje Norges største problem. Ut av vår befolkning på 5 millioner får svimlinde 616 000 utbetalt støtte fra NAV. Dette må halveres over en gitt tidsramme.

Selvfølgelig er det de som har rett på denne støtten og har legitime årsaker, men den prosentandelen av tallet (man kan spekulere i hvor høy den er) som rett og slett ikke gjør noenting og snyter staten for penger bør bli angrepet med straff – hvis påbevist. Våre forfedre som bygget dette landet snur seg selv i graven. Og det er svimlende og provoserende for mennesker i Norge som jobber hardt hver dag, og prøver å skape et bedre land for de neste generasjonene.

 

Invester i teknologi: Skap Europas «Silicon Valley»

Hvis et lite land som Estland – med en befolkning på 1.34 millioner og helt andre økonomiske utsikter enn Norge – kan bli nevnt som et Europas «Silicon Valley» av The Economist – da kan Norge også. Legg gjerne til rette for en «hub» i Oslo. Dette punktet kan skje automatisk ved å følge flere av de andre forslagene i denne meningsteksten.

 

Lag en investeringskampanje i Norge for mennesker fra andre land

Se på land som Chile som tiltrekker seg masse talent ved å gi penger og visum til lovende prosjekter og entreprenører fra hele verden, på basis av å starte et firma i deres hovedstad. Kopier dette Norge, og vær med på å skape kultur og tiltrekning av viktig talent som kan skape verdier for oss på lang, lang sikt!

 

Vekk med konsulenter

Engasjer overprisede norske konsulenter til å bli entreprenører. De er smarte og har talent, men blir brukt på feil måte for utviklingen av Norge. La de få et incentiv til å ta sjansen i en ny, men ikke veldig forskjellig rolle.

 

Vekk med utdanningshysteriet

I Norge har det blitt en stor trend i å måtte ta en høyest mulig utdanning. Prestasjonen som før var å faktisk oppnå noe reelt har blitt forvandlet til å motta et diplom, og etter det hvile på verdens mest behagelige laurbær. Dette blir helt feil og utdanning begynner å virke mot sin hensikt. Det er interessant å notere seg at alle av Norges desidert rikeste menn ikke har noen diplomer fra høyere utdanning. Olav Thon gikk selv ut og bekreftet at man ikke trenger høyere utdanning for å bli rik – hvis det er det man vil.

Stimuler ungdom til å satse på seg selv, og de vil aldri tape.

Gjør dette isteden for å oppmuntre de til å kaste bort verdifull tid i et altfor langt utdanningsløp med et samfunnskrav om Masterutdanning. Penger spart for både student og stat.