Nyttårstale for 2012

Kjære lesere! Abraham Lincoln sa en gang at den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den. I verden skapes fremtiden, selv om den ikke alltid er like synlig. Men noe vet vi: At hvis alle får ta del i å skape fremtiden, vil fremtiden kunne være lysere enn først antatt. Dette innebærer at også våre minoriteter i landet får ta del i det norske samfunnet. Ulike norske minoriteter har kanskje ulik religion og ulike tradisjoner. Men en ting er alle enige om: At de verdsetter det norske samfunnet, og vil ta i et tak for å gjøre landet bedre. Men det finnes også mørke skyer på himmelen. Både rettssaken mot Anders Behring Breivik og trusselen fra både høyreekstreme og religiøse fundamentalister har vist at ikke alle vedsetter vårt samfunn og vår måte å leve på. Dette gjør at det faktum at vi lever i et demokrati og i en pluralistisk nasjon, aldri kan – eller bør – tas for gitt. Ekstremisme i alle former og politisk farge må bekjempes. Men samtidig må terror forebygges. Ikke bare via økte ressurser til påtalemyndighet, etterretning og sikkerhet. Men også å ta trusselen ved roten: ved å fange opp en begynnende ekstremisme og hindre at den for utfolde seg i unge sinn. Derfor er alle unge møter på sin vei, særs viktige for at disse unge skal få en fremtid. Derfor vil jeg oppfordre at alle som er i kontakt med ungdom erkjenner viktigheten ved deres tilværelse og innflytelse. Ute i verden har vi sett flere utfordringer. Eurokrisen er fremdeles et faktum. Borgerkrigen i Syria er ennå ikke over, og vi har også sett ekstremismen blomstre i Midtøsten. Det siste eksemplet er Hamas’ angrep mot Israel. Men det finnes lyspunkter: EUs politikere og folk har vist evne til å samarbeide – selv med noe tilsynelatende tilbakegang. De vet at et Europa uten EU er ikke bare farlig på lengre sikt, men også at EU er garantist for fred på vårt kontinent. Tildelingen av Nobels Fredspris til EU er et vitnesbyrd på akkurat dette. Borgerkrigen i Syria kan avgjøres dersom verdenssamfunnet griper inn. Men samtidig må vi også være på vakt for hva som kommer etterpå. Høyre-veteran Inge Lønning sa en gang følgende: At vi har en plikt til å la tvilen komme til gode for de regjeringer som blir lovlig valgt. Men fordømme dem og bekjempe dem, dersom de undertrykker sitt folk, forandrer demokratiske samfunn til despoti, og krenker ytringsfriheten. Derfor bør året 2013 være det året hvor vi sammen aldri vil tolerere ekstremisme, og være på vakt for hva som kommer etterpå. Men demokrati kan aldri innføres ved et pennestrøk. Et demokrati ansees bare som gyldig, dersom alle får ta del i det. Derfor har oss som er politisk aktive et spesielt ansvar for å sikre mest mulig deltagelse. Neste år er det valg i Norge, og mange vil bruke stemmeretten sin. Men det vil alltid være noen som ikke stemmer. Grunnene til det er mange. Mange fordi de er indisponert. Men også mange fordi de ikke føler at deres stemmer blir hørt. La oss vise dem at deres stemmer blir hørt, så at det uansett valgresultat – viser vår tiltro til et system som sikrer menneskeheten mot overgrep og undertrykkelse. Det vil også oppfylle de løftene vi ga, da mange mistet livet i tragedien 22. juli 2011. Jeg vil til slutt sende en tanke til alle nordmenn i utlandet og alle de som lever i despoti og undertrykkelse. GODT NYTT ÅR!