Nyttårstale 2013

Hvem er mektig? Den som får en fiende til å bli en venn.

Dette visdomsordet står skrevet i jødenes hellige skrift, Talmud. I året som har gått, viste Nelson Mandelas død om hvordan dette ordet kan omsettes i praksis. Hans minneseremoni viste hvordan politikere med sterkt delte meninger om menneskerettigheter, demokrati og med forskjellig verdensanskuelse kan møtes for å hylle en mann som gjennom et langt liv viste at slikt er mulig. Derfor bør det nye året være det året hvor man kan komme sammen for å finne løsninger – ulik bakgrunn og forutsetninger til tross.

Det nye året er som andre år. Det bringer alltid håp om at alt blir bedre. Noe som det kommende året gir utsikter til. Den økonomiske krisen er i ferd med å vike plass for en tid med stabilisering i Europa hvor økonomisk vekst kan forventes. Det som blir en utfordring, er alle de som har mistet sitt levebrød og dermed fatter håp om at destruktive krefter kan løse deres problemer. Økonomisk vekst er ikke bare viktig for samfunnsøkonomien, den er også viktig for demokratiets del. Det nye året bør derfor være det året hvor man gir de som har mistet mye, vår oppmerksomhet. Dette ikke bare gjennom ren altruisme, men også fordi at det gir samfunnet og demokratiet sikre kår.

For Norges del ventes det et veiskille. Det nye regjeringsskiftet viser at det må andre løsninger til enn gårsdagens. Men det fordrer også at politikken blir forutsigbar og at alle kan ta del i samfunnet. Lediggang kan i flere tilfeller være roten til mye ondt, og derfor bør man bruke nye og bedre løsninger slik at den kan komme alle til gode. For å sitere Blekkulf: Man kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Derfor bør man ikke anse de såkalt svakeste i samfunnet som en byrde, men gjøre dem til goder for samfunnet. Det vil koste – og særlig i form av at etablerte sannheter i både arbeidslivet og arbeidsmiljøloven må endres. Men med riktig hjelp, vil ikke bare disse få ta del i samfunnsutviklingen, men det vil også gjøre Norge – et land med store ambisjoner ute i verden – konkurransedyktig.

Utdannelse er i mange tilfeller viktig for sosial mobilitet. Men utdannelse er en rettighet som ikke er alle forunt. Ofte fordi det er et våpen mot tyranni og despotisme. Malala Yousafzai viste hvordan dette er tilfelle. Retten til en utdannelse er viktig for ikke bare å løfte et samfunn. Den er en sikker måte å løfte jenter og gutter ut av fattigdom, og gir dem kunnskapen de trenger for å bygge opp sine respektive land. La oss dermed gjøre dette nye året til et år som også er i kunnskapens bilde.

Kunnskap gir makt, men den ruster oss også til å takle menneskehetens utfordringer. Orkanen på Filippinene, samt andre naturkatastrofer gir oss et varsel for hva som er i gjære dersom man ikke samarbeider og tar i bruk den nye lærdommen som kan ruste oss mot slike utfordringer med pålydende tragedier. Men samarbeid mot klimaendringer kan aldri løses bare ovenfra og nedover. Den må løses også nedenfra og oppover. Derfor bør dette året være det året hvor miljøvernere samarbeider ytterligere med næringslivet og andre gode krefter som kan hjelpe oss med å motvirke klimakrisen.

Til slutt vil jeg sende en tanke til nordmenn ute i Afghanistan og andre militære operasjoner, samt nordmenn i utlandet og på verdens hav.

GODT NYTT ÅR!