Nyttårstale, 2011

 Kjære lesere.

Da dette året begynte, ante vi lite at vårt land skulle rammes av en stor tragedie. En tragedie som krevde flere menneskeliv, og som skapte samhold mellom mennesker – uansett alder, sosial bakgrunn og politisk standpunkt. Vi sverget en hellig ed om å møte gjerningsmannen med mer demokrati og mer åpenhet. Det gjorde vi.

I en travel hverdag med tidsklemmeproblematikk og bekymringer finnes det tilsynelatende lite rom for å fokusere på de nære ting. Når en tragedie som den som oppsto den 22.juli 2011 oppstår, har nordmenn vist at vi kan kaste egoisme og selvsentrering over bord, og bry oss. Det er det som holder et lands befolkning sammen, og er det som gjør at vi sammen kan gjøre slik at livet går videre.

Kjære lesere. Dette året vil også i fremtiden bli husket som året da folk reiste seg mot despotiske regimer, og tvang dem i kne etter flere år i regimenes gru. Det viser at det nytter å slåss, og at demokrati aldri kan tas for gitt. Det viser oss at noen land har det store privilegiet å være demokratier, med åpenhet og ytringsfrihet og rett til å opponere. Det har andre land ikke, og lenge kan det se ut til å virke usannsynlig at det vil skje. Det trodde man før, men de som trodde det, vil måtte tro om igjen etter dette årets hendelser i Midtøsten.

Vi går inn i et nytt år med optimisme. Men det blir også med skrekkblandet fryd. For krisen i Eurosonen må løses, og resten av verden må reddes fra de destruktive kreftene som kan oppstå når økonomiske kriser slår inn for fullt og desperasjon, avmakt og bitterhet oppstår. Derfor er det viktig at Norge som har kommet godt ut fra krisen kan hjelpe andre land i Europa og andre steder. Det er både moralsk riktig, men også i aller høyeste grad i vår interesse. Vi kan mane andre land til både fornuftig bruk av statsbudsjettet, og ikke minst gjøre andre ting som kan hindre at slike kriser kan skje igjen.

Den tidligere amerikanske presidenten Abraham Lincoln sa om livet på følgende måte: «Den beste måten å forutse fremtiden på, er å skape den.» Historien har bevist hans utsagn både på mikro – og makronivå. Folk skaper en fremtid for seg og sin familie ved å prøve lykken i utdannelse og karriere. Det kan utgjøre en større enhet. Hvis mange får lov til å lykkes og dermed sikre sin fremtid, sikrer man også sitt samfunns fremtid. Derfor oppfordrer jeg alle til å jobbe hardt med skolegang, jobb og karriere.

Kjære lesere.

Vi skal gjennom flere prøvelser neste år. For regnskapet for 22.juli skal gjøres opp i en rettsal i Oslo Tinghus i april. Denne rettsaken vil bli en prøvelse for vårt samfunn. Derfor er det viktig at vi lover oss å svare med demokratiske og åpne virkemidler. Det kan bli tøft, men vi må gjøre det. Gjør vi ikke det, vil vi gjøre akkurat det samme som Anders Behring Breivik gjorde.

Men nordmenn har vist en ting: at vi er et folk som har en evne til å komme styrket ut av katastrofer og kriser. Det er et trekk med menneskeheten som art. At vi er tilpasningsdyktige, og klarer de utroligste ting. Vi kan dermed klare å komme oss gjennom gode og vonde tider. Men det vil forutsette evnen til å ta i bruk denne muligheten. Så la oss ta i bruk denne muligheten i 2012!

Til slutt vil jeg sende en tanke til alle nordmenn i utlandet, både på havet, på land og i krig og fred.

GODT NYTT ÅR!