Siste innlegg fra Dag Fredrik Vold


The Rise of the Planet of the Apes, Humans, and New Technology

What does it mean to be human?

Being a human can become a blurred concept as a result of technological and biological advancements. Under the concept of cyborg, the boundary between man and machine is getting blurred. Similarly, in the movie Rise of the Planet of the Apes, the boundary between apes and humans was getting blurred as apes were becoming more human-like.


Fred i Somalia – er det mulig?

Somalia er et land som i årevis har vært preget av krig og konflikt. Landet på Afrikas horn blir i dag praktisk talt styrt av en rekke forskjellige klaner og lokale krigsherrer. Den føderale overgangsregjeringen (TFG) ble i 2004 nedsatt for å forberede landet på demokratiske valg innen fem år og gjenoppbygge staten fra grunnen av. Det er vanskelig å definere hva konflikten i Somalia i bunn og grunn dreier seg om. Ulike etniske klaner slåss mot hverandre, samtidig som den internasjonalt anerkjente overgangsregjeringen ikke greier å få kontroll over hele landet. TFG har blant annet møtt sterk motstand fra Unionen av islamske domstoler (UIC), noe som dreier dette i retning av en religiøs konflikt.


Dag Fredrik anbefaler: «Kapitalismen etter finanskrisen»

Jeg vet ikke hvor mange av Rostrum sine lesere som jevnlig leser notatene som produseres av tankesmien Civita. Flere av disse notatene holder etter min mening meget høy kvalitet, og man får mulighet til å dykke mye dypere ned i aktuelle emner enn det man får gjennom avisene. Her vil jeg gjerne dele et jeg nylig leste om kapitalismen etter finanskrisen. Jeg leste dette notatet med stor interesse, og synes forfatteren har gjort en veldig god jobb med å beskrive situasjonen, både slik den har utspilt seg, og hvordan utsiktene er for fremtiden. Hvis noen ønsker å diskutere noe av det som kommer frem i notatet, så vil jeg oppfordre til å legge igjen det man har på hjertet her på denne siden.