Arkiv for oktober, 2013


Hvorfor «suger» norsk kultur?

I en artikkel i NRK Ytring, skriver Agnes Moxnes i sin artikkel «Flere rever med en blå regjering?» om hvordan en blå regjering vil føre en kulturpolitikk som kan føre til mer kultureksport til våre naboland. Ifølge artikkelen eksporterer Norge rundt 2,6 milliarder, mens Sverige og Danmark eksporterer for henholdsvis 29 og 26 milliarder kroner. Det artikkelen ikke spør eller svarer om, er selve kjerneproblemet – om det heller er den norske «kulturvaren» det er noe galt med?


Troll kan temmes

Siden FrP kom i regjering, har flere på sosiale medier gasset seg over mer eller mindre gjennomtenkte uttalelser fra FrPs statsråder. Norske bønder raser over Listhaugs sammenligning av norsk landbruk som kommunisme på norsk. Likestillingsministeren har blitt jevnlig minnet om hennes uttalelser om blant annet homofile. Men selv politikere fra fløypartier med mindre diplomatiske uttalelser, blir ofte høvlet ned etter å fått ansvar for ulike departementer, og vi skal ikke lengre tilbake til SVs statsråder for å innse at Shakespare hadde rett i en av hans dramatitler – at troll kan temmes.


Teaching religion at schools

Religion is a highly sensitive issue, and when it comes to its teaching at schools, it becomes ever hotter. Should religion be taught at school, or not? I think it should, and in this post I explain why, and equally important, how.


Try to incline yourself upwards as much as possible

Jack Nicholson